Supervision

Ordet “supervision” betyder “overblik”. Dvs. at se sig selv og sit arbejde oppe fra eller ude fra, at danne sig et “syn” af sig selv,uden personligt at interagere med situationen.

Hvis du gerne vil styrke viden, retning og overblik

Hvis du gerne vil skabe Overensstemmelse mellem tanke, ord og handling.

Hvis du gerne vil opleve, at mål og værdigrundlag afspejler sig i gruppens fælles og individuelle arbejdsliv

Når supervision virker bliver den individuelle viden til fælles viden, det fælles mål bliver det individuelle mål. den enkeltes læring og udvikling bliver delt af gruppen.

Supervision er en bindende aftale mellem kolleger, til at reflektere over situationer i hverdagen for at skabe større trivsel på arbejdspladsen, for den enkelte medarbejder og for hans/hendes omgivelser generelt