Mentor

Grokoncept hjælper borgeren med fastholde et arbejde, et beskæftigelses-rettet tilbud eller at få borgeren tættere på ovenstående.

Som mentor kan vi varetage mange forskelligartede funktioner det vurderes ud fra, hvad den enkelte borger præcis har særlig brug for støtte til. Ud over hjælp på arbejdspladsen eller i uddannelsesinstitutionen kan vi også være en støtte til at overkomme andre barrierer, der gør det vanskeligt for borgeren at fastholde eller få job eller uddannelse. Vi kan fx  hjælpe borgeren til at komme op om morgenen og møde på arbejdspladsen eller hjælpe med at kontakte egen læge eller jobcentret mm.

  • Grokoncept hjælper borgere der deltager i kontaktforløb til trivsel og imødekommenhed.
  • Grokoncept hjælper borgere der deltager i beskæftigesesrettet tilbud til motivation og engagement.
  • Grokoncept hjælper borgere der er ansat fleksjob til glæde og entusiasme.
  • Grokoncept hjælper borgere der er delvis rask meldt og skal have et lille skub til at komme igang igen.
  • Grokoncept hjælper borgere der er ansat i ordinært arbejde, men skal have hjælp til at bliver i jobbet.
  • Grokoncept hjælper borgere der er selv forsørgende, men skal have støtte til ikke at falde ud.
  • Grokoncept hjælper borgere der påbegynder ordinær uddannelse og skal støttes i at blive der.