Coaching

Coaching er et udviklingsværktøj der bidrager til indsigt og udsigt

For dig der gerne vil bevæge dig fremad, uanset i hvilke aspekter af dit liv det drejer sig om.

For dig der gerne vil have et kærligt skub i den rigtige retning.Sammen vil vi afdække din her og nu situation, dine prioriteringer, behov, ønsker og ressourcer.

Jeg lytter og vi løfter situationen op i “fugleperspektiv”

Vi vender tingene på hovedet

Jeg spørger for at få dig til at reflektere, og du får de redskaber du har brug for

Jeg hjælper dig med at “se” og sammen får vi dig sat i bevægelse

Coaching er at skabe et refleksivt rum vedrørende mål, ideer, værdier, normer, idealer, holdninger og overbevisninger.coaching skal i i trygge og tillidsfulde rammer udfordre dig til at tænke i løsninger i stedet for problemet.Refleksionen skal så få dig til at have lyst til at skabe en bindende handleplan hen imod løsninger.