Bostøtte § 85

Garanti for kvalitet

Vi arbejder ud fra de mål der bliver sat af sags-ansvarlig og laver statusrapport hver 3 måned. Vi arbejder med max. 3 SMART-mål ad gangen ud fra VUM.

Vores overordnet mål er at gøre os selv arbejdsløse.

Grokoncept bistår din kommune i  løsningen af komplekse Bostøtteforløb.

    Vi kan tilbyde:

Bostøtte opgaver jf. § 85

  • Grokoncept tilbyder sig i akutte situationer og handler hurtigt og effektivt.
  • Stor erfaring inden for Border-line, ADHD, Aspegers, Dobbelt diagnose, Stress, Angst og depression.
  • Stor erfaring inden for det specialiserede område, hvor målgruppen oftest kendetegnes ved ikke at kunne honorere de krav der stilles.
  • Fleksibilitet – tilgængelig 24 – 7 -365 dage om året.
  • Stor erfaring med borgere der afviser kontakt og har så store udfordringer, at almindelig Bo-støtte ikke kan dække behovet.
  • Hos Grokoncept tager vi altid udgangspunkt i nærmeste udviklings zone, for at sikre succes, motivation og progression.
  • Vi tilbyder hjemtagelsesforløb som er mindre indgribende for borgeren og billigere for kommunen.

Grokoncept arbejder ud fra Rehabiliterings-modellen og de retningsgivende formål for at sikre et fælles sprog og at der er fokus på intentionen med opgaven.

Indsatsen kan være både afklarende, fastholdende og af vedvarende karakter, og den tilrettelægges i hver enkelt sag nøje ud fra et målrettet sigte om bedst mulige progression, med fokus på borgerens her og nu situation.